Rūpniecisko cauruļvadu noslēgarmatūra

Pusapgrieziena vārsti (butterfly valves)

Pusapgrieziena-varsti-Butterfly-Valves

Pusapgrieziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- vakuumsistēmām;
- birstošiem un kоrozīviem produktiem;
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- krāsu un šķidinātāju transportam;
- kuģu būvniecībai;
- papīra ražošanai un pārstrādei u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Lodveida vārsti (ball valves)

Lodveida-varsti-ball-valves

Lodveida vārsti:
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- siltuma pārvades cauruļvadiem;
- naftas un gāzes produktiem;
- pārtikas un farmācijas rūpniecībai u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Ķīļveida aizbīdņi (gate valves)

kilveida-aizbidni-gate-valves

Ķīlveida aizbīdņi augstam spiedienam PN400 un temperatūrai +600°C:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- naftas un gāzes produktiem;
- piesātinātam tvaikam.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Noslēgventiļi (globe valves)

noslegventili-globe-valves

Noslēgventiļi:
- piesātinātam tvaikam;
- gāzes apgādes sistēmām;
- apkures un saldēšanas iekārtām;
- naftas pārstrādes iekārtām;
- vakuuma iekārtām u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Vienvirziena vārsti (check valves)

vienvirziena-varsti-check-valves

Vienvirziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- naftas produktiem u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Nažveida aizbīdņi (knife gate valves)

nazveida-aizbidni-knife-gate-valves

Nažveida aizbīdņi:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- abrazīvu un birstošu vielu transportam;
- papīra ražošanai un pārstrādei;
- iežu pārstrādes rūpniecībai u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Saspiešanas vārsti (pinch valves)

saspiesanas-varsti-pinch-valves

Saspiešanas vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- abrazīvu un birstošu vielu transportam;
- papīra ražošanai un pārstrādei;
- iežu pārstrādes rūpniecībā;
- cementa un betona transportam u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Filtri (strainers and filters)

filtri-strainers-filters

Filtri:
- ūdensapgādei;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- naftas un gāzes produktiem u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Drošības vārsti (safety valves)

drosibas-varsti-safety-valves

Drošības vārsti paaugstināta spiediena sistēmām.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Atgaisošanas vārsti (air release valves)

atgaisosanas-varsti-air-release-valves

Atgaisošanas vārsti.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Miksējošie un izkliedējošie vārsti
(three-way control valve)

miksejosie-izkliedejosie-varsti-three-way-control-valves

Miksējošie un izkliedējošie vārsti.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Pludiņaizbīdņi (float valves)

pludinaizbidni-float-valves

Pludiņaizbīdņi uzpildes iekārtām.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Kontroles un plūsmas virziena vārsti
(sight glasses and gauge valves)

kontroles-plusmas-virziena-varsti-sight-glasses-gauge-valves

Kontroles un plūsmas virziena vārsti:
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- naftas produktu pārstrādei u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Diafragmas aizbīdņi (diaphragm valves)

diafragmas-aizbidni-diafhragm-valves

Diafragmas aizbīdņi:
- farmācijas rūpniecībai;
- pārtikas rūpniecībai;
- abrazīviem un korozīviem produktiem;
- viskoziem šķidrumiem un vielām;
- krāsu un šķīdinātāju transportam u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Diafragmas un augstspiediena
industriālie sūkņi
(high pressure diaphragm pumps)

diafragmas-augstspiediena-industrialie-sukni-high-pressure-diaphragm-pumps

Diafragmas un augstspiediena industriālie sūkņi:
- farmācijas rūpniecībai;
- pārtikas rūpniecībai;- abrazīviem un korozīviem produktiem;
- viskoziem šķidrumiem un vielām;
- krāsu un šķīdinātāju transportam u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Šļauksūkņi (hose humps)

slauksukni-hose-pumps

Šļauksūkņi:
- pārtikas rūpniecībai;
- abrazīviem un korozīviem produktiem;
- viskoziem šķidrumiem un vielām;
- krāsu un šķīdinātāju transportam;
- betona transportam u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Elektro un pneumo piedziņas (pneumatic hydraulic and
electric actuators)

elektro-pneumo-piedzinas-pneumatic-hydraulatic-electric-actuators

Elektro un pneumo piedziņas dažādu vārstu un aizbīdņu aizvēršanai, atvēršanai un regulācijai.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Kompensātori (expansion joints)

kompensatori-expansion-joints

Kompensātori:
- ūdensapgādei un kanalizācijai;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- industriālai rūpniecībai u.c.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

Kuģu vārsti (marine valves)

kugu-varsti

Kuģu vārsti.

Saziņai

Edgars Uzoliņš

RCA projektu vadītājs

Rīga, Piedrujas iela 7/4, LV-1073

X
Zvanīt
menedžerim!