Ūdensvads

Notekūdeņu attīrīšanas aprīkojums TSURUMI

gaisa-apsilde-iekartas-sistemas

Iegremdējamie ežektori Tsurumi BER notekūdeņu attīrīšanai reaktoros.
Iegremdējami aeratori Tsurumi TRN aerobai dūņu apstrādei un ūdens atdzelžošanai.
Virsmas sūknis Tsurumi FSP putu, tauku, eļļas, naftas produktu un citu vielu savākšanai.

Ūdensvads

Gints Vītols
ŪK nodaļas vadītājs

Edgars Uzoliņš
ŪK Projektu vadītājs

Kaspars Ķenģis
ŪK Projektu vadītājs

X
Zvanīt
menedžerim!