Ūdensvads

Rūpniecisko cauruļvadu noslēgarmatūra

Aizbīdņi

Diafragmas aizbīdņi:
- farmācijas rūpniecībai;
- pārtikas rūpniecībai;
- abrazīviem un korozīviem produktiem;
- viskoziem šķidrumiem un vielām;
- krāsu un šķīdinātāju transportam u.c.

Ķīlveida aizbīdņi augstam spiedienam PN400 un temperatūrai +600°C:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- naftas un gāzes produktiem;
- piesātinātam tvaikam.

Nažveida aizbīdņi:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- abrazīvu un birstošu vielu transportam;
- papīra ražošanai un pārstrādei;
- iežu pārstrādes rūpniecībai u.c.

Pludiņaizbīdņi uzpildes iekārtām.

Diafragmas un augstspiediena industriālie sūkņi:

Diafragmas un augstspiediena industriālie sūkņi:
- farmācijas rūpniecībai;
- pārtikas rūpniecībai;
- abrazīviem un korozīviem produktiem;
- viskoziem šķidrumiem un vielām;
- krāsu un šķīdinātāju transportam u.c.

Elektro pneimo piedziņas vārsti

Elektro un pneimo piedziņas dažādu vārstu un aizbīdņu aizvēršanai, atvēršanai un regulācijai.

Filtri

Filtri:
- ūdensapgādei;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- naftas un gāzes produktiem u.c.

Kompensātori

Kompensātori:
- ūdensapgādei un kanalizācijai;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- industriālai rūpniecībai u.c.

Vārsti

Atgaisošanas vārsti

Drošības vārsti paaugstināta spiediena sistēmām.

Kontroles un plūsmas virziena vārsti:
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- naftas produktu pārstrādei u.c.

Kuģu vārsti

Lodveida vārsti:
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- siltuma pārvades cauruļvadiem;
- naftas un gāzes produktiem;
- pārtikas un farmācijas rūpniecībai u.c.

Miksējošie un izkliedējošie vārsti

Noslēgventiļi:
- piesātinātam tvaikam;
- gāzes apgādes sistēmām;
- apkures un saldēšanas iekārtām;
- naftas pārstrādes iekārtām;
- vakuuma iekārtām u.c.

Pusapgrieziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- vakuumsistēmām;
- birstošiem un kоrozīviem produktiem;
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- krāsu un šķidinātāju transportam;
- kuģu būvniecībai;
- papīra ražošanai un pārstrādei u.c.

Saspiešanas vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- abrazīvu un birstošu vielu transportam;
- papīra ražošanai un pārstrādei;
- iežu pārstrādes rūpniecībā;
- cementa un betona transportam u.c.

Vienvirziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- naftas produktiem u.c.

Ūdensvads

Gints Vītols
ŪK nodaļas vadītājs

Edgars Uzoliņš
ŪK Projektu vadītājs

Kaspars Ķenģis
ŪK Projektu vadītājs

X
Zvanīt
menedžerim!