Indutek LV adrese un kontakti

Mārtiņš Klegeris
Direktors/Valdes loceklis

Birojs

Birojs

Lilita Tautvida
Galvenā grāmatvede/Valdes locekle

6780494929468202

Ligita Engaličeva
Pārdošanas asistente

6780494929468202

Ventilācija
un apkure

Ainārs Vizulis
VK nodaļas vadītājs

Raimonds Belickis
AVK Projektu vadītājs

Virsmu apstrāde

Pēteris Fībigs
VA Projektu vadītājs

Ūdensvads

Gints Vītols
ŪK nodaļas vadītājs

Edgars Uzoliņš
ŪK Projektu vadītājs

Kaspars Ķenģis
ŪK Projektu vadītājs

Rūpnieciskie
cauruļvadi

Edgars Uzoliņš
RCA Projektu vadītājs

Iekārtas
rūpniecībai

Artūrs Čumarovs
RI Projektu vadītājs

RI
serviss

Edvarts Kalniņš
SE nodaļas vadītājs

Vladimirs Čalovs
SE nodaļas Mehāniķis

Noliktava

Oļegs Kobiņecs
NOL vadītājs

Gaļina Guzņajeva
NOL Pārzine

Uldis Veide
NOL darbinieks

Jānis Galmins
Ekspeditors

Darba laiks

Pirmdiena - Ceturtdiena
08:30 - 17:30

Piektdiena
08:30 - 16:30

Sestdiena - Svētdiena
BRĪVS

SIA "Indutek LV"

Reģ.Nr. 40003251246

Juridiskā adese:
Katoļu iela 15-3A, Rīga, LV-1003

Faktiskā adrese:
Piedrujas iela 7 k-4, Rīga, LV-1073

Norēķinu informācija

Luminor Bank AS
NDEALV2X
LV68NDEA0000080138303

SEB Banka AS
UNLALV2X
LV43UNLA0034106643100