Indutek LV adrese un kontakti

Gints Vītols
Direktors/
Valdes loceklis

6780493729263881

Birojs


Lilita Tautvida
Galvenā grāmatvede/
Valdes locekle


67804949
29468202


Administrācija


67804949
29468202

Ventilācija
un apkure

Ainārs Vizulis
VK nodaļas vadītājs

Virsmu apstrāde

Pēteris Fībigs
VA Projektu vadītājs

Ūdensvads

Gints Vītols
ŪK nodaļas vadītājs

Edgars Uzoliņš
ŪK Projektu vadītājs

Kaspars Ķenģis
ŪK Projektu vadītājs

Rūpnieciskie
cauruļvadi

Edgars Uzoliņš
RCA Projektu vadītājs

Iekārtas
rūpniecībai

Artūrs Čumarovs
RI Projektu vadītājs

RI
serviss

Edvarts Kalniņš
SE nodaļas vadītājs

Vladimirs Čalovs
SE nodaļas Mehāniķis

Noliktava

Oļegs Kobiņecs
NOL vadītājs

Gaļina Guzņajeva
NOL Pārzine

Uldis Veide
NOL darbinieks

Darba laiks

Pirmdiena - Ceturtdiena
08:30 - 17:30

Piektdiena
08:30 - 16:30

Sestdiena - Svētdiena
BRĪVS


SIA "Indutek LV"

Reģ.Nr. 40003251246


Juridiskā adese:

Piedrujas iela 7 k-4,
Rīga, LV-1073

Norēķinu informācija


Luminor Bank AS
NDEALV2X
LV68NDEA0000080138303

SEB Banka AS
UNLALV2X
LV43UNLA0034106643100