Rūpnieciskā Noslēgarmatūra

Vārsti

Atgaisošanas vārsti

Atgaisošanas vārsti

Drošības-vārsti

Drošības vārsti paaugstināta spiediena sistēmām.

Kontroles un plūsmas virziena vārsti

Kontroles un plūsmas virziena vārsti:
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- naftas produktu pārstrādei u.c.

Kuģu vārsti

Kuģu vārsti

Lodveida vārsti

Lodveida vārsti:
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- siltuma pārvades cauruļvadiem;
- naftas un gāzes produktiem;
- pārtikas un farmācijas rūpniecībai u.c.

Miksējošie un izkliedējošie vārsti

Miksējošie un izkliedējošie vārsti

Noslēgventiļi

Noslēgventiļi:
- piesātinātam tvaikam;
- gāzes apgādes sistēmām;
- apkures un saldēšanas iekārtām;
- naftas pārstrādes iekārtām;
- vakuuma iekārtām u.c.

Pusapgrieziena vārsti

Pusapgrieziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- vakuumsistēmām;
- birstošiem un kоrozīviem produktiem;
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- krāsu un šķidinātāju transportam;
- kuģu būvniecībai;
- papīra ražošanai un pārstrādei u.c.

Saspiešanas vārsti

Saspiešanas vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- abrazīvu un birstošu vielu transportam;
- papīra ražošanai un pārstrādei;
- iežu pārstrādes rūpniecībā;
- cementa un betona transportam u.c.

Vienvirziena vārsti

Vienvirziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- naftas produktiem u.c.

Rūpnieciskā
Noslēgarmatūra

Edgars Uzoliņš
Projektu vadītājs
67804934
29413766
X
phone
zvanīt
speciālistam!