RŪPNIECISKĀ NOSLĒGARMATŪRA

Vārsti

Atgaisošanas vārsti

Atgaisošanas vārsti

Drošības-vārsti

Drošības vārsti

paaugstināta spiediena sistēmām

Kontroles un plūsmas virziena vārsti

Kontroles un plūsmas virziena vārsti:

- Pārtikas rūpniecībai
- Farmācijas rūpniecībai
- Naftas produktu pārstrādei u.c.

Kuģu vārsti

Kuģu vārsti

Lodveida vārsti

Lodveida vārsti:

- Apkures sistēmām un inženierkomunikācijām
- Siltuma pārvades cauruļvadiem
- Naftas un gāzes produktiem
- Pārtikas un farmācijas rūpniecībai u.c.

Miksējošie un izkliedējošie vārsti

Miksējošie un izkliedējošie vārsti

Noslēgventiļi

Noslēgventiļi:

- Piesātinātam tvaikam
- Gāzes apgādes sistēmām
- Apkures un saldēšanas iekārtām
- Naftas pārstrādes iekārtām
- Vakuuma iekārtām u.c.

Pusapgrieziena vārsti

Pusapgrieziena vārsti:

- Ūdensapgādei un notekūdeņiem
- Apkures sistēmām un inženierkomunikācijām
- Vakuumsistēmām
- Birstošiem un kоrozīviem produktiem
- Pārtikas rūpniecībai
- Farmācijas rūpniecībai
- Krāsu un šķīdinātāju transportam
- Kuģu būvniecībai
- Papīra ražošanai un pārstrādei u.c.

Saspiešanas vārsti

Saspiešanas vārsti:

- Ūdensapgādei un notekūdeņiem
- Abrazīvu un birstošu vielu transportam
- Papīra ražošanai un pārstrādei
- Iežu pārstrādes rūpniecībā
- Cementa un betona transportam u.c.

Vienvirziena vārsti

Vienvirziena vārsti:

- Ūdensapgādei un notekūdeņiem
- Apkures sistēmām un inženierkomunikācijām
- Naftas produktiem u.c.

RŪPNIECISKĀ
NOSLĒGARMATŪRA

Edgars Uzoliņš
Projektu vadītājs
67804934
29413766
X
phone
zvanīt
speciālistam!