Rūpnieciskā Noslēgarmatūra

Vārsti

atgaisošanas-vārsti

Atgaisošanas vārsti

drošības-vārsti

Drošības vārsti paaugstināta spiediena sistēmām.

kontroles-un-plūsmu-virziena-vārsti

Kontroles un plūsmas virziena vārsti:
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- naftas produktu pārstrādei u.c.

kuģu-vārsti

Kuģu vārsti

lodveida-vārsti

Lodveida vārsti:
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- siltuma pārvades cauruļvadiem;
- naftas un gāzes produktiem;
- pārtikas un farmācijas rūpniecībai u.c.

miksējošie-un-izkliedējošie-vārsti

Miksējošie un izkliedējošie vārsti

noslēgventiļi

Noslēgventiļi:
- piesātinātam tvaikam;
- gāzes apgādes sistēmām;
- apkures un saldēšanas iekārtām;
- naftas pārstrādes iekārtām;
- vakuuma iekārtām u.c.

pusapgrieziena-vārsti

Pusapgrieziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- vakuumsistēmām;
- birstošiem un kоrozīviem produktiem;
- pārtikas rūpniecībai;
- farmācijas rūpniecībai;
- krāsu un šķidinātāju transportam;
- kuģu būvniecībai;
- papīra ražošanai un pārstrādei u.c.

saspiešanas-vārsti

Saspiešanas vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- abrazīvu un birstošu vielu transportam;
- papīra ražošanai un pārstrādei;
- iežu pārstrādes rūpniecībā;
- cementa un betona transportam u.c.

vienvirziena-vārsti

Vienvirziena vārsti:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
- naftas produktiem u.c.

Rūpnieciskā
Noslēgarmatūra

Edgars Uzoliņš
Projektu vadītājs
67804949
29413766
X
Zvanīt
menedžerim!