Rūpnieciskā noslēgarmatūra

Diafragmas un augstspiediena industriālie sūkņi:

diafragmas-un-augstspiediena-industriālie-sūkņi

Diafragmas un augstspiediena industriālie sūkņi:
- farmācijas rūpniecībai;
- pārtikas rūpniecībai;
- abrazīviem un korozīviem produktiem;
- viskoziem šķidrumiem un vielām;
- krāsu un šķīdinātāju transportam u.c.

Rūpnieciskā
noslēgarmatūra

Edgars Uzoliņš
Projektu vadītājs

X
Zvanīt
menedžerim!