RŪPNIECISKĀ NOSLĒGARMATŪRA

Aizvari un Slūžas

Aizvari un slūžasAizvari un slūžas ir vārstu tips ūdens un kanalizācijas vadībai

Pamatbūtībā tās ir bīdāmās durvis, kuras var darbināt ar rokām vai ar dažādu piedziņu palīdzību.
Aizvarus un slūžas paceļ, lai atvērtu un ļautu izlaist ūdeni, un nolaiž, lai izolētu plūsmu.

Aizvarus un slūžas plaši izmanto tautsaimniecībā:
- Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijās un baseinos
- Lietus ūdens krājrezervuāros un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavās
- Pilsētas kanalizācijas un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas stacijās
- Pretplūdu aizsargbūvēs un aizsargdambjos
- Ūdenskrātuvēs un hidrotehnisko būvju ūdens līmeņa regulēšanā
- Hidroelektrostacijās (HES) un tās ūdens plūsmas regulēšanā
- Polderu sūkņu stacijās un Meliorācijas sistēmās
- Zivju dīķos, Meniķos u.t.t. 

Katra iekārta tiek izgatavota atbilstoši klienta vajadzībām un izmēriem.
Aizvarus un slūžas parasti izgatavo no nerūsējošā tērauda vai karsti cinkota tērauda.
Retāk tiek izmantots augsta blīvuma polietilēns PE100 un nerūsējoša tērauda kombinācija.

Plašāku informāciju skatīt BÜSCH Technology GmbH Mājas lapā

BÜSCH

RŪPNIECISKĀ
NOSLĒGARMATŪRA

Edgars Uzoliņš
Projektu vadītājs
67804934
29413766
X
phone
zvanīt
speciālistam!