RŪPNIECISKĀ NOSLĒGARMATŪRA

Aizbīdņi

Diafragmas aizbīdņi

Diafragmas aizbīdņi:

- Farmācijas rūpniecībai
- Pārtikas rūpniecībai
- Abrazīviem un korozīviem produktiem
- Viskoziem šķidrumiem un vielām
- Krāsu un šķīdinātāju transportam u.c.

Ķīlveida-aizbīdņi

Ķīlveida aizbīdņi
augstam spiedienam PN400
un temperatūrai + 600°C:

- Ūdensapgādei un notekūdeņiem
- Naftas un gāzes produktiem
- Piesātinātam tvaikam

Nažveida aizbīdņi

Nažveida aizbīdņi:

- Ūdensapgādei un notekūdeņiem
- Abrazīvu un birstošu vielu transportam
- Papīra ražošanai un pārstrādei
- Iežu pārstrādes rūpniecībai u.c.

Pludiņaizbīdņi

Pludiņaizbīdņi
uzpildes iekārtām

RŪPNIECISKĀ
NOSLĒGARMATŪRA

Edgars Uzoliņš
Projektu vadītājs
67804934
29413766
X
phone
zvanīt
speciālistam!