Rūpnieciskā Noslēgarmatūra

Aizbīdņi

diafragmas-aizbīdņi

Diafragmas aizbīdņi:
- farmācijas rūpniecībai;
- pārtikas rūpniecībai;
- abrazīviem un korozīviem produktiem;
- viskoziem šķidrumiem un vielām;
- krāsu un šķīdinātāju transportam u.c.

ķīlveida-aizbīdņi

Ķīlveida aizbīdņi augstam spiedienam PN400 un temperatūrai +600°C:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- naftas un gāzes produktiem;
- piesātinātam tvaikam.

nažveida-aizbīdņi

Nažveida aizbīdņi:
- ūdensapgādei un notekūdeņiem;
- abrazīvu un birstošu vielu transportam;
- papīra ražošanai un pārstrādei;
- iežu pārstrādes rūpniecībai u.c.

pludiņaizbīdņi

Pludiņaizbīdņi uzpildes iekārtām.

Rūpnieciskā
Noslēgarmatūra

Edgars Uzoliņš
Projektu vadītājs
67804949
29413766
X
Zvanīt
menedžerim!